NORD PROFIL A/S LEVERER TIL VEJDIREKTORATET A/S

- Nord Profil A/S - d822528ac78d963e8fd5649ba037ecd1 - NORD PROFIL A/S LEVERER TIL VEJDIREKTORATET A/S

NORD PROFIL A/S LEVERER TIL VEJDIREKTORATET A/S

Nord Profil A/S har med M.J. Eriksson A/S indgået aftale om levering og montering af stålautoværn og energiabsorberende autoværnsbegyndelser for entreprise 6717.200 jord- og belægningsarbejder, Aulum – Sinding.

Aftalen omfatter nedtagning og bortskaffelse af eksisterende autoværn samt levering og montering af nyt stålautoværn, i alt 18.000 l.bm. Yderligere skal der leveres og montereres flere forskellige typer af energiabsorberende autoværnsafslutninger.

Skriv til os